Sunday, October 7, 2012

Bigkis ng pagkakaisa: Iisang wika.


Tayo ay nagmula sa iba't-ibang sulok ng ating bansa,kaya't naroon ang iba-ibang uri ng pananalita o linggwahing kinalakihan. Sa pamamagitan nito nahati o nakakalito ang bawat salitang ginagamit. Gayun paman marapat na Tagalog ang may isang uri ng wika upang maging daan na magbibigkis para sa sa iisang bansa.