Sunday, October 7, 2012

Bigkis ng pagkakaisa: Iisang wika.


Tayo ay nagmula sa iba't-ibang sulok ng ating bansa,kaya't naroon ang iba-ibang uri ng pananalita o linggwahing kinalakihan. Sa pamamagitan nito nahati o nakakalito ang bawat salitang ginagamit. Gayun paman marapat na Tagalog ang may isang uri ng wika upang maging daan na magbibigkis para sa sa iisang bansa.

Saturday, October 6, 2012

Ang Kahalagahan Ng Edukasyon.

Sa makabagong panahon at maka teknolihiyang pamamaraan ngayon minsan napapawalang halaga na ang edukasyon para sa ibang mga kabataan ngyaon
There was an error in this gadget

Reminders from God